SAYIN DİVAN BAŞKANI
GENEL KURULUN DEĞERLİ ÜYELERİ
DEĞERLİ LİON KARDEŞLERİM

2021-2022Dönemine ait çalışma programı, tahmini bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüş ve onaylarınıza sunarken yeni dönemin Derneğimize, Lions ailesine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim.
Derneğimizin başarısı, üyelerimizin hoşgörü ve bana verdikleri destekleri ile bu sene de devam edeceğine ve Derneğimiz Lions camiasında kuruluşumuzdan beri elde ettiği başarılı konumunu bu yıl da muhafaza edeceğine inanıyorum.

Başarıyı, kendisine ilke edinen derneğimizin kuruluş aşamasında özverili çalışmalarla, birliktelik sağlayan kurucu Üyemiz İnci Andiçen ve teslim aldıkları bayrağı dönemlerinde başarı ile taşıyan Kulüp başkanlarıma, gerek yönetim kurulunda gerekse Lions hizmet ordusunda görev alan dernek üyelerimize, her zaman yanımda olacaklarını bilerek teşekkür ederim.

Çağdaş Atatürk kadını olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız çalışmaların vereceği gururunu ve onurunu sizlerle paylaşarak, 2021-2022 döneminde de tüm arkadaşlarımın arzu ve birliktelikle çalıştıkları bu Derneğe Sayın İNCİ OTMANGenel Yönetmenimiz döneminde başkanlık etmekten onur ve mutluluk duyacağım.

DEĞERLİ KARDEŞLERİM,
Sayın Genel Yönetmenimiz, Sayın İNCİ OTMAN ’ın çalışma ilkeleri programımızın ana başlıklarını oluşturacaktır.

1) Dernek İçi Çalışmalar
2) Küresel Hedefler
3)Yerel Hizmetler
4) Yönetim Çevremize Özgü Hizmetler

DERNEK İÇİ ÇALIŞMALAR

Lions camiasındaki saygın tutumumuzu devam ettirebilmek için aşağıdaki maddelere önem verilecektir.
ÜYELİK GELİŞTİRME PROGRAMI
Derneğimize kazandırılacak yeni üyeler için özendirme çalışmalarına devam edilecek, üye alımında gerekli hassasiyet gösterilecektir ve üyeliğin korunması, Mentor, Kulüp Güçlendirme ve üye kaybını önleme çalışmaları yapılacaktır. Her Lion çevresinde “aktif rol oynayan bir liderdir” düşüncesiyle yola çıkılarak tüm üyelerin birer lider olarak yetişmesi için çeşitli bilgi alışverişi gibi çalışmaların yapılması planlanacaktır.

KÜRESEL HEDEFLER

1) GÖZ SAĞLIĞI

Yönetim çevremizin yapacakları bir çalışmayla görme engellilerin ihtiyaçlarını temin etmek olup bu projeye destek sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.

2) DİYABET BİLİNCİ

Diyabetli çocuklar ve ailelerine eğitim verilmekte olan Şile Maviköy’de bulunan diyabet merkezinde sağlık odaları tefrişi için sponsor vasıtası ile katkıda bulunulacaktır.
Orta öğretim okulunda uzmanlar tarafından verilecek.
bilinçlendirme çalışmalarına destek olunacaktır.
Spor yap diyabetten kurtul sloganı ile okullarda sağlık odaları tefrişi için yapılacak çalışmalara destekolunaccaktır.

3) AÇLIK

İhtiyaç sahiplerinin isimlerinin belirlendiği, ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarının hem eğitim hem sair ihtiyaçlarının giderilmesinin hedeflendiği genel yönetmenin çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

4) ÇEVRE

Kağıdı yaşatalım sloganı ile bilgilendirme /bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, A4 kağıt yapımı okullarda uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterilecek olup bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan, kağıt /uygulayıcı desteği ile genel yönetmenin projesi doğrultuda çalışmalar destek sağlanacaktır.
Geri dönüşüm çalışmalarının devamı için kulüp üyeleri arasında görev bölüşümü yapılacaktır.Ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

5) ÇOCUK KANSERİ

Hastalıkla mücadele eden çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ailelere destek verilecek, çocukları motive edecek programların planlanması sağlanacaktır.

YEREL HİZMETLER

Bireylere yardım , Afete hazırlık ve afet yardımı , Eğitim , okur yazarlık ve okuma , Yaşam Becerileri , Bilinçlendirme , Eğitim ve Savunuculuk etkinlikleri yerel hizmetlerimizi oluşturacaktır.

YÖNETİM ÇEVREMİZE ÖZGÜ HİZMETLER

Atatürk’çü Düşünce ,Toplum sağlığı, Kadın ve çocuk hakları gibi Yönetim çevremizin de üstünde durduğu etkinliklere destek olunacaktır .

TOPLANTILARIMIZ

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu toplantılarımız her ayın 3. Çarşamba günü Pandemi dolayısı ile online olarak
21: 00 – 22:00 arası yapılacaktır.

Genel Toplantılar:

Aylık genel toplantılarımız her ay 1.Çarşamba günü (Pandemi dolayısı ile) online olarak 20: 30-22:30 arası yapılacaktır
Toplantımızın zamanında başlayıp bitirilmesi genel kuraldır. Bunun temini için üyelerimizin toplantılarımıza geliş saatlerine ve devamına özen göstermeleri beklenecektir. Ayrıca üyelerimizin toplantı öncesi aralarında kaynaşmayı sağlamalarının faydalı olacağı inancıyla üyelerimizin toplantılara en az yarım saat evvel gelmeleri özendirilecektir.
Toplantılara eksiksiz katılım esas olmakla beraber önemli mazereti olanlara önceden mazeret bildirme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Toplantının giderleri bütçeye konmamıştır. Ancak toplantıya mazeret bildirmeden katılamayan üyelerimizden kulübe bağış talep edilecektir.
Saymanımız tüm bu konularda sizlere yardımcı olacaktır.
Her Toplantılarımızda Cumhuriyet’imizin kurucusu Atatürk ve Lions Bilgisi konularında konuşmalara yer verilecektir.

GENEL KURUL

Nisan 2022 tarihinde yapılacak ve her yıl olduğu gibi geçen dönem hesaplarının aklanması ve yeni yöneticilerin seçimi gerçekleştirilecektir.

Özel Toplantılar :
Bu toplantılara Lions dışından misafirler davet edilerek özendirme politikası uygulayarak derneğimize devamlı ve seçkin üyelerin kazandırılmasına çalışılacaktır.
Bizleri olduğu kadar ailelerimizi de birbirine kaynaştırmak amacıyla yemekler, tiyatrolar, kermesler ve geziler tertiplenecektir.( Pandemi müsaade ettiği sürece ) Aktivitelerimiz kar amacı taşımayacaktır.

KOMİTE ÇALIŞMALARI

Komite çalışmalarında; Lions bilgi, Üyelik ve liderlik, Lions’un tanıtımı, Atatürk’ü anlamak ve anlatmak, eğitim ve gençlik, çocuk sorunları, sağlık sorunları, kültür ve sanat, Türkiye’nin tanıtımı, çevre ve ihtiyaç duyulacak hizmetler için Yönetim Çevresi Kabinesine göre Komitelerimiz belirlenecektir.
Okul, eğitim, burslar, sağlık ve çocuk sorunları ele alınacak, toplu aktivitilerekatılınacak, bu aktivitelerde yararlı işler yapabilmek için ihtiyacımız olan fonları sağlamak ve geliştirmek amacıyla kermesler, yemekler, geziler ve toplantılar tertiplenecektir. Bu çalışmalarda en büyük amacımız çevremizi harekete geçirmeğe gayret etmek olacaktır.
Ayrıca Kültür-Sanat, Türkiye’nin tanıtımı, Lions’un tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar ve kültür gezileri yapılacak ve Uluslararası ilişkilere önem verilecektir.
LİAY VAKFI Eğitim Burslarına desteğimiz devam edecektir.
Yerel yönetim ve mülkî makamla ilişkilerimiz en üst düzeyde tutulmaya çalışılacak, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili çalışmalara önem verilecek, bu alanda da hizmetler yapılacaktır.

KULÜPLERARASI İLİŞKİLER
Kesim ve bölge derneklerimizle müşterek projeler geliştirerek aramızda sevgi köprüleri kurulacak, birlikte hizmetler üretilmesi sağlanacaktır.

YÖNETİM ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLER

2021-2022çalışma dönemi Genel Yönetmeni Sayın İNCİ OTMAN ‘ ın çalışmalarımıza tutacağı ışık ve bizlere vereceği güçle Yönetim Çevresince verilecek görevler imkânlarımız oranında gerçekleştirilecektir. Birlikte yapılacak tüm çalışmalara tereddüt etmeden katılacak, dernekler arası başarı ödüllendirilmesinde derneğimizin hak ettiği yere gelmesi için tüm güç ve imkânlarımızla çalışacağız.
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
Hâlihazırda dönemimizde kullanılan elektronik haberleşme ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışmalarımız sürecektir.
Basın ile halkla ilişkiler, hizmet duyuruları ve arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

BÜTÇE YÖNETMELİĞİ (Ek.1)

TAHMİNİ BÜTÇE (Ek.2)

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,
Çalışma programı ve tahmini bütçemizi sunmuş bulunuyorum.
Amacımız derneğimizi bu sene de daha ileri götürmek, güçlü, etkin ve başarılı bir YENİ KADIKÖY LİONSKULÜBÜ DERNEĞİ olarak sürdürmektir.
Bu başarımızın devamı, toplantılara devam etmek, verilen görevleri istekle, eksiksiz yerine getirmek ve ödentilerimizi zamanında yapmakla mümkün olacaktır.
Aktif üyesi olduğum Yeni Kadıköy LionsKulubü’nün hepimizin derneği olduğunu bir kere daha hatırlatarak yeni Yönetim Kurulu’muza desteklerinizi devam ettirmenizi, yapıcı uyarılarınızla bizleri yönlendirmenizi, her şeyden önce sağduyu ve hoşgörü ile yaklaşmanızı ve en önemlisi sevgimizi birbirimizden esirgememenizi rica ediyorum.
“HİZMET EDİYORUZ” döneminde Allah’tan çalışmalarımıza yardımcı olmasını, karşılıklı sevgi ve anlayış içinde bir dönem dileyerek, Lions sevgi ve saygılarımı sunarım.

NİLGÜN KURTULUŞ
2021-2022 Çalışma Dönemi
Yeni Kadıköy Lions Derneği